Tiêu chuẩn phân bón, giống cho cây ổi

Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống hiện nay được nhân giống bằng phương pháp giâm cành, chiết cành và ghép cành, đạt tiêu chuẩn chất lượng đăng ký.

Chiều cao cây con cần trong khoảng 30- 50cm

Đường kính bầu đất khoảng 10- 15cm

Tình trạng cây: Thân cây cứng cáp, khỏe mạnh, lá xanh, không sâu bệnh.

Khoảng cách: Thông thường cây ổi được chọn làm cây trồng xen nên sẽ xen giữa 2 cây trồng chính.

Nếu vườn thiết kế cây trồng chính là Ổi thì khoảng cách: 1,8×2,2 m

Phân bón

Ổi cho nhiều trái và liên tục trong năm nên cần chú trọng bón phân N và K cân đối.

*Năm 1 nên bón 6 lần mỗi lần 50- 250g phân NPK công thức tỉ lệ 2:1:2

Tưới Humic (1g/l), Dưỡng rễ- Tốt cây (1ml/l) để giúp cây phát triển rễ, đâm cơi đọt

Phun thêm 31-11-11 (50g/25l nước) và Organic (1ml/l) để bộ lá phát triển mạnh, do cây ổi nhanh cho trái nên cần tập trung dinh dưỡng thời điểm đầu tốt, chú trọng phát triển rễ.

*Năm 2 bón 4 lần, mỗi lần rải khoảng 300- 600g NPK công thức tỉ lệ 2:1:2

*Năm 3 trở đi bón như sau: Sau thu hoạch, cần đốn trẻ hoá cho cây, xới đất bón thúc cho cây nhảy tược non, với lượng phân 200g NPK đạm cao + 10- 20kg phân chuồng. Vùng bị phèn nên bón thêm vôi.

Phun 31-11-11 (50g/25l nước) và Organic (1ml/l) để kích thích cây đâm chồi phát triển đọt mới.

Tưới Humic (1g/l), Dưỡng rễ- Tốt cây (1ml/l) để giúp cây phát triển rễ, đâm cơi đọt

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+