cây có múi

Kỹ thuật trồng cây có múi

NHU CẦU SINH THÁI  Nhiệt độ  Cây có múi (cam, quýt, bưởi) có thể sống và phát triển được trong khoảng nhiệt độ 13–38OC, thích 

Đọc thêm »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+